Tennis- en Padelvereniging Overasselt

Contributie TPVO 2024

  leden lid geworden
Lidmaatschap tennis en padel 1/1 - 31/12 1/2 - 31/5 1/6 - 31/8 1/9 - 31/12
KNLTB lid ja ja ja ja
Peildatum: 31 december 2023        
Senior 18 jaar en ouder 150,00 120,00 75,00 50,00
Junior 6 t/m 17 jaar  75,00 60,00 40,00 25,00
Student 18 jaar en ouder 75,00 60,00 40,00 25,00
Rustend lid 25,00      
Afkoop zelfwerkzaamheid 18 t/m 75 jaar 50,00      
 
Kennismakingsabonnement bij aanmelding 1/1 t/m 30/4 tennis en padel
KNLTB lid        
Junior 6 t/m 17 jaar alleen tennisles en daarna lidmaatschap 1/6 - 31/12     40,00  
Senior 18 jaar en ouder alleen tennisles en daarna lidmaatschap 1/6 - 31/12     75,00  


Tennis- en padeltraining: 

Maximaal Tennis tennis: Max Peters tennis, Chantal Oomen padel.
Info: [email protected]

Wil je lid worden?

TPVO gebruikt de zogenaamde creditcardpas, waarvoor een pasfoto ingeleverd dient te worden. De pas wordt gebruikt als afhanglabel. Ga voorzichtig met het pasje om, het is de officiële bondspas. Bij verlies of beschadiging zijn de kosten van de pas voor eigen rekening.

Voor nieuwe leden, die lid in de loop van het jaar lid willen worden gelden de aangepaste contributiebedragen. Neem hiervoor contact op met de Ledenadministratie, Annie Moedt [email protected]

Vrijwilligers

Om de vereniging draaiende te houden wordt van ieder seniorlid verwacht dat hij/zij werkzaamheden verricht. Je kunt je niet voorstellen hoeveel zaken er binnen onze vereniging moeten worden uitgevoerd. Daarom hebben wij een takenlijst samengesteld die je een keuze biedt voor de uit te voeren werkzaamheden.

Heb je daar geen tijd voor dan kun je het vrijwilligerswerk afkopen voor € 50 per jaar. Voor 2024 is bekend of je gekozen hebt voor vrijwilligerswerk of afkoop vrijwilligerswerk. Wil je voor het nieuwe jaar een wijziging aanbrengen geeft dit dan voor 1 december per e-mail door aan de Ledenadministratie

Leden die ouder zijn dan 75 jaar kunnen vrijgesteld worden van vrijwilligerswerk. De peildatum is 31 december van het voorafgaand jaar. Hiervoor dien je per e-mail een verzoek in bij de penningmeester. Degenen die dit al eerder hebben verzocht hoeven het niet opnieuw te vragen.

Rustend lid

Kun je om welke reden niet meer tennissen dan kun je rustend lid worden. Wanneer je rustend lid per 1 januari wil worden, geef dit voor 1 december het voorgaande jaar door aan de ledenadministratie.

Wanneer in de loop van het tennisjaar langer dan een half jaar niet kan tennissen, bijvoorbeeld vanwege een blessure, dan kun je ook tijdelijk rustend lid worden. Hiervoor kun je een verzoek bij de ledenadministratie indienen. Je krijgt een deel van je al betaalde contributie terug.

Betaling contributie en afkoop vrijwilligerswerk

Als je een machtiging hebt afgegeven voor een automatische incasso dan wordt de contributie en de eventuele afkoop in februari ieder jaar geïncasseerd. Heb je geen automatische incasso afgegeven dan kun je dat alsnog doen. Vraag hiervoor formulieren aan bij de penningmeester: [email protected].

Maak je zelf over dan dient het lidmaatschapsgeld overgemaakt te zijn uiterlijk 31 januari van dat jaar op bankrekeningnummer: NL33 RABO 0141 3074 12, t.n.v. TPVO. Geef aan voor wie je betaalt en wat je betaalt.

Leden waarvan eind februari de contributie nog niet is ontvangen, krijgen een betalingsherinnering.
Per herinnering zal dan € 5,00 in rekening gebracht worden, ter dekking van administratie- en portokosten. De leden die tijdig hun contributie hebben voldaan, zullen hun pasje eind maart in het clubgebouw in ontvangst kunnen nemen.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd. Wil je in het opvolgende jaar geen lid meer zijn dan dien je je lidmaatschap voor 1 december schriftelijk of per mail opzeggen bij de ledenadministratie: Annie Moedt, Ewijkseweg 9a, 6611 AG Overasselt, e-mail: [email protected]. Het bestuur wil graag weten wat de reden voor het opzeggen van je lidmaatschap is.

Wil je lid worden?

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 24 622 2092

Adres

Ewijkseweg 9a
6611 AG Overasselt

KVK-nummer

40144702